Käyttöehdot

Frame Contemporary Art Finland

Päivitetty 1.2.2024

Vihreä taide Käyttöehdot

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Frame Contemporary Art Finland -säätiön (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tarjoaman Vihreä taide -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön.

Vihreä taide on digitaalinen tietopankki ja laskentatyökalu, jonka tavoitteena on saada kestävä kehitys luontevaksi osaksi taidekentän toimijoiden arkipäivää. Sivusto on tarkoitettu kaikille kuvataiteen toimijoille taidemuseoista, gallerioista ja taidealan oppilaitoksista julkisen taiteen tilaajiin, taidemediaan ja yksittäisiin taiteilijoihin.

Käyttäjän tulee tutustua näihin Käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palveluntarjoaja omistaa oikeuden Palveluun ja myöntää Käyttäjälle näiden Käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden.

Käyttöehdoissa käytettävien termien määritelmät:

 • Palveluntarjoaja on Frame Contemporary Art Finland. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimittamisesta.

 • Palvelulla tarkoitetaan Vihreä taide -verkkopalvelua.

 • Käyttäjällä tarkoitetaan kaikkia Palvelun käyttäjiä.

 1. 1. Tietosuoja

Palveluntarjoaja ei automaattisesti kerää tai käsittele henkilötietoja Käyttäjän vieraillessa Palvelussa. Käyttäjä voi syöttää Palveluun tietoa laskuriominaisuuden yhteydessä, jolloin Käyttäjän on huolehdittava ettei laskuriin syötetty tieto sisällä henkilötietoja. Laskuriin syötettyä tietoa käytetään ainoastaan laskelmien tuottamiseen ja laskelmiin liittyvien vinkkien tarjoamiseen.

 1. 2. Käyttöehtojen voimaantulo

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja ottaessaan palvelun käyttöönsä.

Mikäli jokin näistä Käyttöehdoista ei ole sitova, muut ehdot säilyvät ja pysyvät voimassa.

 1. 3. Palvelun käyttäminen

 1. 3.1. Ominaisuudet

Sivuston tärkein toiminto on kuvataiteen ja näyttelytuotannon parissa työskenteleville tahoille räätälöity kestävyyslaskuri, jonka avulla oman toiminnan ympäristövaikutuksia on helppo hahmottaa ja hillitä. Laskuri auttaa arvioimaan ympäristövaikutuksia, joita syntyy näyttelyjen tuottamisesta, ylläpitämisestä ja purkamisesta. Laskennassa huomioidaan mm. näyttelytilat, materiaalit, kuljetukset sekä ammattilaisten ja yleisön matkat.

Laskurityökalu on tarkoitettu kuvataiteen toimijoiden ympäristövaikutusten laskemiseen. Käyttäjät voivat syöttää laskuriin laskelmiin liittyviä tietoja. Palvelusta voi tulostaa tulosraportin, joka sisältää Käyttäjän syöttämien tietojen pohjalta koostettua tietoa. Käyttäjän tulee huolehtia, ettei laskuriin syötetty tieto sisällä henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa. Käyttäjä on vastuussa Palveluun syöttämänsä tiedon oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole täten vastuussa tulosten tai tulosraportin sisällöistä tai näiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta.

Vihreä taide -verkkopalvelu sisältää myös hyvät käytännöt -osion. Osioon saattavat luoda sisältöjä Palveluntarjoajan lisäksi esimerkiksi muut Palvelun käyttäjät ja yhteistyökumppanit. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muiden luomasta sisällöstä. Sisällöntuottaja on vastuussa Palveluun syöttämänsä tiedon oikeellisuudesta.

 1. 3.2. Palvelun väärinkäyttö

Väärinkäytön tai muun Käyttöehtojen vastaisen käytön ilmetessä Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai sen osiin ilman erillistä ilmoitusta.

 1. 3.3. Palvelun muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai sen osaa milloin tahansa ilman ilmoitusta. Tähän sisältyy myös Palvelun tai sen osan käytön rajoittaminen. Palvelun toimittaminen voidaan myös tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi Palveluun kohdistuvien muutostöiden vuoksi.

 1. 3.4. Evästeet

Palvelussa ei käytetä evästeitä.

 1. 4. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö ovat Palvelun Käyttäjän tuottamaa tai tallentamaa sisältöä lukuun ottamatta Palveluntarjoajan tai tämän yhteistyökumppanien omaisuutta. Käyttäjän tai Käyttäjän edustaman organisaation tulee omistaa tarvittavat oikeudet Palveluun tuottamaansa tai tallentamaansa sisältöön (esimerkiksi julkaistaviin kuviin). Palvelun Käyttäjällä on oikeus selata ja käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen rajoissa käyttöoikeuden voimassaolon ajan. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, tallentaa tai muuten saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:

 1. 1. Palvelun tekstisisällöt.

 2. 2. Palvelun laskurityökalussa syntyneet laskelmat ja tulosraportit.

Palvelun sisältöjä jaettaessa tulee mainita lähde: vihreataide.fi.

 1. 5. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun toimintaan liittyen. Palvelua tarjotaan “sellaisena kuin se on”.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun tuottamastaan materiaalista. Palveluntarjoaja ei systemaattisesti tarkista Käyttäjän Palveluun syöttämää materiaalia eikä siksi ole vastuussa materiaalin sisällöstä tai sisällön käytöstä johtuvista vahingoista.

Palveluntarjoaja pyrkii Palvelun toimintavarmuuteen ja häiriöttömyyteen, mutta ei takaa katkotonta tai virheetöntä käytettävyyttä. Palvelun käytettävyys voi myös riippua käytettävistä laitteista ja niiden yhteensopivuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa toimintakatkoista johtuvista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välillisistä tai välittömistä vahingonkorvauksellisista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta Palvelun käytön estymisestä tai siitä välillisesti tai välittömästi johtuvista vahingoista.

 1. 6. Sopimuksen päättyminen

Palvelun käyttöoikeudella ei ole aikarajaa käytön ollessa Käyttöehtojen mukaista. Käyttö voidaan lopettaa milloin tahansa.

 1. 7. Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Muutoksista tiedotetaan Vihreän taiteen verkkosivuilla. Muutokset tulevat voimaan heti.  Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet Käyttöehdot, jos hän jatkaa Palvelun käyttämistä Käyttöehtojen muutoksen voimaantulon jälkeen.

 1. 8. Tietoa Palveluntarjoajasta

Frame Contemporary Art Finland

info@frame-finland.fi

040 507 0809

Töölönkatu 11 A

00100 Helsinki