Kestävän kuvataiteen verkosto

Spiderweb-AdobeStock_198138497-horizontal

Tavoite

Kestävä kuvataide -verkosto on vertaisverkosto, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa kuvataidekentän yhteisöjen ja organisaatioiden osaamista kestävyyssiirtymään liittyvissä kysymyksissä.

Jaamme kestävyyteen liittyvää tietoa verkoston tapaamisissa ja Vihreä taide -verkkosivustolla.

Toiminta

Kestävä kuvataide -verkosto järjestää vuosittain neljä verkostotapaamista, joista kolme etätapaamista, jotta eri puolilla Suomea toimivat jäsenet voivat helposti osallistua.

Yksi verkostotapaaminen vuodessa on Kestävän kuvataiteen päivä, joka mahdollistaa sekä lähi- että etäosallistumisen. Päivässä jaetaan uusinta tietoa ja kokemusasiantuntijuutta kentältä unohtamatta kansainvälistä ulottuvuutta.

Vuosittaisen Kestävän kuvataiteen päivän järjestäjäorganisaatiot ja alustava rahoitussuunnitelma sovitaan verkostotapaamisissa (vuoden 3. tai viimeistään 4. tapaaminen) hyvissä ajoin apurahahakujen aikataulut huomioiden.

Puheenjohtajaorganisaatiot voivat päättää vastuuvuotensa muista tapaamisista (esimerkiksi vapaamuotoisemmista aamukahveista) resurssiensa ja verkoston tarpeiden mukaan.

Jäsenyys

Kestävä kuvataide -verkoston jäseniä ovat kuvataidekentän organisaatiot ja yhteisöt, jotka haluavat edistää kuvataidekentän kestävyyssiirtymää omassa organisaatiossaan. Jäseneksi voi hakea Vihreä taide -verkkosivuston kautta ja uudet jäsenet liitetään verkostoon verkostotapaamissa. Kustakin organisaatiosta nimetään yksi virallinen edustaja verkostossa, mutta verkostotoimintaan voi osallistua useita työntekijöitä samasta organisaatiosta.

Verkostojäsenen velvollisuus on aktiivisesti kehittää osaamistaan kestävyystyössä ja jakaa asiantuntijuuttaan verkostossa edistääkseen verkoston jäsenten oman työn, taitojen ja kykyjen kehittämistä ja verkoston työn vaikutusten laajenemista myös verkoston ulkopuolelle.

Hae verkoston jäseneksi tällä hakulomakkeella.

Johtaminen

Verkostolla on vuosittain kaksi puheenjohtajaorganisaatiota. Jotta organisaatiot edustaisivat monipuolista kenttää, yksi organisaatio edustaa suurempia taideinstituutioita (esim. museoita, edunvalvojaorganisaatioita tms.) ja toinen pienempiä (yhdistykset, vapaan kentän toimijat tms.).

Uudet puheenjohtajaorganisaatiot valitaan vuosittain tehtäviinsä ehdolle asettuneista organisaatioista verkoston neljännessä eli vuoden viimeisessä tapaamisessa.

Verkostolla on ohjausryhmä, joka koostuu tulevien vuosien (2v) puheenjohtajaorganisaatioiden edustajista. Ohjausryhmän tehtävä on tukea kulloinkin johtovastuussa olevia puheenjohtajia tehtävässään ja varmistaa johtajuuden jatkuvuus verkostossa. Ohjausryhmä voi pitää omia kokouksia, jotka ovat avoimia myös muille verkoston jäsenille.

Kieli

Verkoston virallinen kieli on suomi ja jäsenistön tarpeisiin perustuen voidaan käyttää muita kieliä. Verkostossa voidaan muodostaa pienempiä alaryhmiä, jotka voivat toimia itselleen sopivalla kielellä. Puheenjotallhtajaorganisaatioiden resurssien ja verkoston tarpeisiin perustuen kokousmuistioista tuotetaan käännökset esimerkiksi ruotsiksi, englanniksi tai saameksi ja julkaistaan Vihreä taide -sivustolla. Tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi yksi tai useampi neljästä verkostotapaamisesta vuodessa englanniksi.

Viestintä

Verkoston sisäinen viestintä tapahtuu verkoston jäsenille sähköpostilistan kautta ja ulkoinen viestintä Vihreä taide -sivuston kautta. Verkoston organisaatiojäsenlistaa ylläpitää kulloinkin vastuussa oleva puheenjohtajaorganisaatio.

Vihreä taide -sivustolla ja Kestävä kuvataide -verkostolla on yksi yhteinen somekanava Instagramissa (@vihreataide), joka toimii myös verkoston ulkoisena viestintäkanavana tapaamisten, tapahtumien ja ajankohtaisten keskusteluaiheiden osalta.

Puheenjohtajaorganisaatiot tekevät omiin resursseihinsa sopivan viestintäsuunnitelman vuodeksi.

Kestävän kuvataiteen päivä 2024

Kestävän kuvataiteen päivä järjestettiin 26.4.2024 Taideyliopistolla. Kuvataiteen kestävyyskysymyksiin pureutuvassa tapahtumassa lanseerattiin Vihreän taiteen sivusto työkaluineen ja laajennettiin Kestävän kuvataiteen verkostoa. Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua täällä.  Katso myös tallenne Kestävän kuvataiteen päivästä.

Kestävän kuvataiteen verkoston aikaisempi toiminta

Kestävän kuvataiteen verkoston (aikaisemmin: Kuvataiteen kestävä tulevaisuus) aikaisempaan toimintaan voit perehtyä tutustumalla aikaisempiin muistioihin.

Yhteystiedot

Verkostolla on kaksi puheenjohtajaa ja verkoston puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2024 verkoston puheenjohtajana toimivat:

IHME Helsinki: info@ihmehelsinki.fi

Frame Contemporary Art Finland: info@frame-finland.fi